Pár slov o REZERVACI


Dle encyklopedie Diderot z roku 2002 se rezervací rozumí 1. chráněné přírodní území; 2. území vyhrazené zbytkům původního obyvatelstva; 3. zajištění určitého zboží, místa ap. do budoucnosti; 4. barvení látek s použitím rezervy; 5. vnitřní výhrada při souhlasu. V našem případě jde o kombinaci 1. a 2. bodu, respektive, Chráněná krajinná oblast obecnická (CHKOO) je chráněné přírodní území vyhrazené zbytkům původního obyvatelstva. Toto území se nazývá lidově Bečánov (kde se tento název vzal je nejasné) a oficiálně Obecnice. Obecnice je obec ve středních Čechách v okrese Příbram, leží 5 km severozápadně od Příbrami, v Brdské vrchovině. V roce 1999 měla 1 170 obyvatel. V 19. stol. zde byly železárny. Dochované prameny se o Obecnici zmíňují již v 1394. Tak praví opět encyklopedie Diderot 2002. A takto formuloval Obecnici Ottův slovník naučný vydaný v letech 1888 - 1909 ve 28 svazcích: Obecnice, farní ves v Čechách, hejtmanství a okres Příbram; 193 domů, 1898 obyvatel (1890), kostel sv. apoštolů Šimona a Judy, 5tř. šk. s paral. , pš., železárny s vysokými pecemi, 2 mlýny a po domácku šití rukaviček. Čásť obce zove se Borek. V té době byla (a stále je) Obecnice významným centrem vzdělanosti, kultury a také průmyslu. O tom svědčí i fakt, že Obecnice a její okolí se stávalo častým námětem pro řadu spisovatelů jako např. K.H.Mácha - Hra Valdek, J. Arbes - Sebrané spisy a dalších. Vzhledem k tomu, se zde v současnosti nachází spousta živočichů a obyvatel, kteří jsou vzhledem i chováním viditelně odlišní od běžného vzorku obyvatel ČR, byla několika málo jedinci vyhlášena na území o rozloze necelého jednoho kilometru čtverečního Chráněná krajinná oblast obecnická, zkráceně REZERVACE.

Vzhledem k tomu, že se původní obyvatelstvo zachovalo do dnešních dnů ve velmi malém počtu, jsou v Rezervaci stanovena přísná pravidla chování. Pravidla platí jak pro obyvatele, tak i pro osoby vstoupivší na území Rezervace jako turisté, či za účelem studia obyvatel Rezervace nebo za jakýmkoli jiným účelem. (Je stanoveno například, že je přísně zákázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy rezervace není dovoleno.) Výjimku tvoří jen privilegované osoby určené Správou rezervace. Nebo, že návštěvníci rezervace nesmí s sebou nosit vlastní alkohol a nabízet jej živočichům v rezervaci. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří pouze dary pro Správu rezervace. A tak dále. Více se dozvíte v oficiálním Návštěvním řádu Rezervace v Obecnici.

Území REZERVACE se nachází uprostřed Obecnice. Hlavní dominantou je restaurace, kde se také odehrává drtivá většina života místních obyvatel. V restauraci lze konzumovat jak různé pitivo tak i něco k jidlu (ceny jsou uvedeny v rubrice Nabídka služeb). V letních měsících, pokud to počasí dovolí a návštěvník si to probere se svým zdravím, lze uspokojovat své chuťové pohárky o pár kroků dál, pod volným nebem, resp. pod lípami. A vzhledem k tomu, že někteří obyvatelé REZERVACE jsou otužilí, ale trpí klaustrofobií z uzavřených prostor, byl pro ně zřízen luxusní přístřešek. Jednoduše zkráceno, lze sedět kdekoli.

Pokud Vás předchozí věty ještě neodradily od návštěvy naší REZERVACE, neváhejte a přijeďte se k nám podívat. A nebo...... se staňte rovnou obyvatelem naší REZERVACE

Život v Rezervaci je velmi rozmanitý. Přesvědčit se o tom můžete ve Zpravodaji Rezervace. Pro ty co se musí odreagovat zde máme hry Vyjeď z garáže.

[ Zpět na úvodní stránku ]